Ochrona danych osobowych – szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa danych zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony w 1997 roku na mocy ustawy o ochronie danych osobowych. Jakie kompetencje należy posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Dla kogo stworzono specjalistyczne warsztaty ABI?

Szkolenia ABI – zdolność do czynności prawnych i specjalistyczna wiedza

Informacje o osobach fizycznych muszą podlegać ochronie, zwłaszcza we współczesnych czasach, kiedy możliwości użycia poufnych danych jest zdecydowanie więcej. To zadecydowało, że wprowadzono instytucję ABI, którego rolę może pełnić wyłącznie osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące wymagania: mieć zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, nie być pozbawionym praw publicznych, dysponować odpowiednią wiedzą w zakresie ochrony informacji o osobach fizycznych. Ponadto potencjalny administrator musi dowieść, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według ustawy powołanie ABI nie jest obowiązkowe.

Szkolenia ABI – uzyskaj specjalistyczne kwalifikacje

Funkcja administratora bezpieczeństwa informacji polega na kontrolowaniu stosowania norm dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi także specjalny wykaz danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne kursy przygotowujące kandydatów na ABI. Podczas szkolenia słuchacze poznają najważniejsze terminy, takie jak przetwarzanie danych osobowych, usuwanie danych osobowych, odbiorca danych osobowych, mają szansę zgłębić aktualną wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się rozwiązywania problemów, a także uczą się jak rejestrować dane. Każdy słuchacz szkolenia otrzymuje imienny certyfikat ABI potwierdzający zdobyte kwalifikacje, a także dostęp do materiałów edukacyjnych i szablonów dokumentów.

Top