Psychologia, informatyka, zarządzanie – popularne kierunki studiów

Wybór właściwego kierunku studiów to dylemat, z którym rok w rok mierzą się tysiące abiturientów. W wielu przypadkach decyzja ta określa rozwój przyszłej kariery. We wrześniu zaczęły się kolejne tury rejestracji na studia. Sprawdziliśmy zatem, które kierunki studiów są popularne wśród młodzieży.

Najbardziej oblegane kierunki studiów

W top 10 najbardziej popularnych kierunków studiów po raz kolejny na podium pojawia się informatyka. Maturzyści zainteresowani komputerami nierzadko decydują się również na dziedziny o podobnym charakterze, które posiadają wysoki potencjał rozwoju. Są to rzecz jasna robotyka oraz automatyka, które nie są może kierunkami nowymi, aczkolwiek dopiero wraz z rozkwitem technologicznym przestały być uważane, za studia dla marzycieli. W przypadku studiów licencjackich, abiturienci starają się głównie o indeks na kierunkach zarządzanie i psychologia. Na kolejnych pozycjach pojawiają się kierunki ekonomiczne (np. rachunkowość i finanse), prawo, budownictwo bądź rozmaite filologie (szczególnie angielska).

Najwięcej chętnych na miejsce znajdziemy na kierunkach z dziedziny orientalistyki (sinologia i japonistyka), a także matematyki. Ciężko dostać się także na studia związane z wzornictwem, sztuką filmową czy kreowaniem wizerunku. Warto zaznaczyć, że spora liczba kandydatów na wybrany kierunek studiów zależy nie tylko od jego popularności. Liczni maturzyści składają przecież podania o przyjęcie nawet na kilka kierunków w tym samym czasie.

Jak podjąć odpowiednią decyzję o kierunku studiów?

Stojąc przed wyborem kierunku studiów trzeba wziąć pod uwagę zainteresowania, ale również przyszły popyt na rynku pracy. Warto jednak pamiętać, iż konkretny kierunek nie określa na zawsze przyszłej kariery zawodowej. Absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia mogą swobodnie uzupełniać swoje umiejętności na studiach podyplomowych. Są one tworzone na większości uczelni wyższych i przeważnie nie ma warunku ukończenia studiów kierunkowych, aby się na nie zapisać. Wystarczy posiadać tytuł licencjata, magistra lub inżyniera.

Młody człowieku, zapamiętaj! Okres spędzony na uczelni to czas, kiedy można też dodatkowo rozwijać swoje kwalifikacje m.in. poprzez działanie w studenckich organizacjach bądź wolontariatach. Należy zagospodarować te pięć lat jak najlepiej.

Top