Może być sporo przeróżnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowaną usługę. Problem z nieopłaconymi należnościami mają nie tylko przedsiębiorców, którzy oferują usługi dla biznesu, ale również przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na indywidualnych odbiorców. Systematyczne ponawianie prośby o wniesienie opłaty – o windykacji polubownej Wierzyciel może dochodzić swojej własności poprzez windykację długu. […]

Mass collect to usługa, która umożliwia szybką weryfikację wpłat. Prezentujemy pokrótce, jak działa mass collect i w jaki sposób upraszcza organizację dużym i małym przedsiębiorstwom. Mass collect – gdzie zda egzamin taka usługa? Działanie mass collect jest w rzeczywistości dość proste. Polega na przydzieleniu wszystkim kontrahentom własnego numeru rachunku, który jest tym samym ich symbolem […]

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych miało pierwotnie funkcjonować już w październiku 2021 r., ale finalnie osoby prowadzące działalność na dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur musieli czekać parę miesięcy dłużej. Projekt wystartował z początkiem 2022 r. Po 12-miesięcznym okresie przejściowym, w którym stosowanie KSeF jest opcjonalne, począwszy od roku 2023 stanie się to koniecznością dla wszystkich czynnych podatników […]

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności spotyka kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w wyznaczonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to duży problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 roku w razie pojawienia się zwłoki we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania niemrawym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro. […]

Z pojęciem kredytu konsolidacyjnego z pewnością spotkało się bardzo dużo osób. Konsolidacja to produkt proponowany przez banki, który głównie adresowany jest do osób fizycznych, którzy popadli w spiralę zadłużenia. Czym jest kredyt konsolidacyjny? Osoby, które mają na swoim koncie więcej niż jeden kredyt, mogą je połączyć w jeden kredyt. Konsolidacja umożliwi tym osobom spłacenie wcześniej […]

Nawet podmioty gospodarcze, które osiągają duże zyski, nie zawsze dysponują środkami wystarczającymi na finansowanie wszystkich przedsięwzięć. Kiedy na przykład potrzebne jest zaangażowanie dużej kwoty na rozbudowę firmy bądź zakup nowego sprzętu, może się okazać, że nawet wielkie, prężnie działające przedsiębiorstwo posiada kapitał nie tyle w postaci środków na koncie, ale ulokowany w majątku firmy. W […]

Euro to dość młoda waluta, bowiem w formie banknotów oraz monet została wprowadzona do obiegu dopiero w 2002 r.. Jest ona dziś podstawowym środkiem płatniczym w większości krajów UE. Polska póki co nie spełnia wymagań, umożliwiających przystąpienie do strefy euro, co nie znaczy, że jej obywatele nie używają tej waluty na co dzień, czy to […]

Odkładanie pieniędzy na koncie bądź zakładanie lokat nie jest dziś tak zyskowne jak pięć lat temu. Niewielkie oprocentowanie proponowane przez banki, ale również i powszechniejsza świadomość, że nie inwestowane środki zapewniają zysku spowodowały, iż poszukujemy strategii, które umożliwią naszym pieniądzom dawać w przyszłości dodatkowy dochód. Obok kupowania udziałów funduszy inwestycyjnych, obligacji państwowych i akcji, coraz […]

Jeszcze parę lat temu jedyną metodą wymiany waluty była wizyta w kantorze lub w placówce bankowej – na te pierwsze w dalszym ciągu można się natknąć sklepach wielkopowierzchniowych czy w galeriach handlowych! Jednak w ekspresowo zmieniającej się rzeczywistości, konsumenci pragną wymieniać waluty obce bez potrzeby opuszczania domu i po niższych kosztach, dlatego też utworzono kantory […]

Od dawna wiadomo, iż inwestowanie w metale szlachetne jest dobrą metodą na lokowanie pieniędzy, która po pewnym czasie zapewnia wymierny zysk. Najpopularniejszym obecnie metalem inwestycyjnym jest niewątpliwie złoto, jakkolwiek ostatnio srebro znów jest modne pośród coraz większej grupy inwestorów, zarówno tych ze skromnym, jak i pokaźnym potencjałem finansowym, i nie jest już traktowane zaledwie jako […]

Top