Automatyzacja procesów w firmie – tania windykacja z robotem Flobo

Szukasz informacji o automatycznej windykacji? Dobrze trafiłeś!

Może być sporo przeróżnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowaną usługę. Problem z nieopłaconymi należnościami mają nie tylko przedsiębiorców, którzy oferują usługi dla biznesu, ale również przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na indywidualnych odbiorców.

Systematyczne ponawianie prośby o wniesienie opłaty – o windykacji polubownej

Wierzyciel może dochodzić swojej własności poprzez windykację długu. Chociaż określenie to prawie każdemu źle się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w ramach którego prowadzi się względem dłużnika szereg czynności dopuszczone w obowiązujących przepisach prawa. Działania te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, innymi słowy regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o obowiązku przelania opłaty. Gdy ta droga dochodzenia należności nie zadziała, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeśli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i co miesiąc wypisuje taką samą liczbę paragonów i faktur, ryzyko, że jakiś procent opłat nie zostanie wniesiony w ustalonym czasie niewątpliwie wzrasta. W organizacji całej procedury księgowania wpłat pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – popraw terminowość wpłat u swoich klientów

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na konto rozliczeniowe wpłynął przelew od kontrahenta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku w określonym terminie, rozpoczyna ona procedurę przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący Flobo może dodać własne scenariusze działań podejmowanych względem nieterminowych kontrahentów, definiując między innymi interwały między wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o przybliżającym się terminie płatności za fakturę emitowana jest z aplikacji także przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w minionym kwartale dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie dokonali wpłaty w terminie w zeszłym miesiącu. Jeżeli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą efektów, kolejnymi etapami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez Flobo jest przygotowanie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a potem przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Wreszcie, jeśli wypunktowane powyżej kroki nie będą skuteczne, aplikacja prześle informacje o dłużniku do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na śledzenie wpływających należności, a po kilku miesiącach bywa też przyczyną wyraźnej poprawy terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Top