Jakie znaczenie ma faktura proforma?

Szczegółowe informacje o tym, czy faktura proforma jest wiążąca. Przekonaj się!

Wszyscy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, ale też i większość osób dokonujących zakupów w sieci, mieli przynajmniej raz styczność z fakturą pro forma. Nie każdy jednakże wie, czym faktycznie jest ten dokument i czym odróżnia się on od tradycyjnej faktury.

Czy faktura proforma jest ostateczna?

Po łacinie pro forma znaczy „dla przyzwoitości”, wobec tego nierzadko spotykamy się z tłumaczeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I rzeczywiście, faktura tego rodzaju nie jest dowodem księgowym, wobec tego nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów czy w ewidencji księgowej. Powinno się jednak zostawić ją dla celów informacyjnych.

Faktura proforma powinna uchodzić raczej za dowód handlowy, który rodzajem zaproponowania konkretnej oferty. Nie jest dowodem zrealizowania usługi czy nabycia artykułów, zatem zgodnie z przepisami ustawy o VAT nie nie stanowi podłoża do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest ostateczna? Nie, gdyż dotyczy sprzedaży bądź usługi, która jeszcze nie jest wykonana, toteż warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą nadal podlegać negocjacjom.

Co musi znaleźć się na fakturze proforma?

Faktura proforma zawiera analogiczne elementy i wygląda podobnie jak faktura VAT, miedzy innymi:

  • miejsce i datę jej wystawienia,
  • dane stron,
  • nazwę usług czy też towarów, stanowiących przedmiot transakcji (razem z wykazaniem ich ilości, jednostek miary itd.),
  • wartość brutto i netto (zarówno konkretnych produktów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) zapisana również słownie,
  • informacja o zakresie uwzględnionych zniżek,
  • stawka oraz obliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • wskazanie terminu wniesienia opłaty,
  • określenie terminu realizacji usługi lub dostarczenia towaru.

Aby nie było żadnych problemów z rozróżnieniem tego dokumentu od właściwej faktury VAT, generującej konsekwencje podatkowe, taką fakturę wystawca musi oznaczyć wyraźnie w tytule określeniem “PRO FORMA”. Trzeba też mieć na uwadze, że ten typ faktury nie zwalnia z konieczności wystawienia kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie wolno wystawić w momencie, gdy odbiorca wpłaci już zaliczkę bądź wniesie w całości opłatę za przedmiot transakcji.

Top