Metoda kasowa – co warto o niej wiedzieć?

Potrzebujesz szczegółowych wiadomości o metodzie kasowej? Zajrzyj na flobo.io

Właściciele firm zazwyczaj rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, wedle której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się z chwilą wystawienia faktury. Niestety w takim wypadku fiskus nie patrzy na to czy na konto płatnika VAT wpłynęła zapłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi nie wcześniej niż po uzyskaniu od kontrahenta płatności.

Rozliczenie metodą kawową – strategia na podtrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Nieterminowość w przelewach należności nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą często znajdują się w położeniu, gdy muszą wiele razy monitować kontrahenta odnośnie wniesienia należności za wykonane usługi lub sprzedane produkty. Gdy to zdarza się nagminnie, nawet bardzo dobrze prosperujące przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść przysługujących podatków w odpowiednim terminie i ostatecznie otrzymać od urzędu skarbowego bolesną grzywnę. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania należności od kontrahenta. Mając na uwadze wspomniany wcześniej limit z tej metody może skorzystać zdecydowana większość polskich właścicieli firm, niemniej jednak muszą oni pamiętać, że korzystanie z tej formy rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Jeśli więc sami mają trudność z dotrzymaniem terminów płatności, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą danej należności. Deklarację o chęci przejścia na metodę kasową zgłasza się się urzędowi skarbowemu za pomocą druku VAT-R. Nieodzowne jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obligatoryjne opisanie wszystkich wystawianych faktur dopiskiem “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową wymaga stałego pilnowania otrzymywanych opłat

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest nieraz odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Najczęściej powodem tego jest problem z codziennym pilnowaniem otrzymywanych należności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga wszak skrupulatnego ich pilnowania, by nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku działalności, które wystawiają miesięcznie kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Natomiast już przy kilkuset fakturach pilnowanie należności wpływających na rachunek firmowy może pochłaniać nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich podmiotów rekomendowanym rozwiązaniem, które umożliwia lepsze gospodarowanie czasem oraz minimalizację prawdopodobieństwa omyłek przy księgowaniu, jest użycie aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Top