Noty księgowe na 40 lub więcej euro – rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Kliknij tutaj jeżeli interesujesz się notami księgowymi na 40 euro.

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności spotyka kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w wyznaczonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to duży problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 roku w razie pojawienia się zwłoki we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania niemrawym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wystawiać niezwłocznie, a może wykorzystać jako jeden z etapów działań windykacyjnych?

Według artykułów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależna jest od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, ale nie przekraczającej 50 000 zł, wierzyciel od 2020 roku może z kolei wystawić notę na kwotę 70 euro, a kiedy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę na 100 euro. Co najistotniejsze, notę księgową można wystawić dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, co więcej bez potrzeby uprzedniego upomnienia o upłynięciu terminu. Należy jednakże wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie naruszy utrzymywanych częstokroć przez długi okres czasu dobrych kontaktów partnerskich. Wszak poślizg we wniesienia opłaty za fakturę może być kwestią przejściowych problemów z wypłacalnością czy niespodziewanego przeoczenia dłużnika, a nie jego rozmyślnym zabiegiem. Z tego też powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Generator not księgowych – gdzie szukać?

W momencie, kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak poprawnie trzeba określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązujące prawo mówi o nocie w walucie euro. Informacje o tym wyszczególniono we wspomnianym powyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w złotówkach oblicza się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro ogłoszony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin spłaty za faktury.

Przedsiębiorcom rekomendujemy skorzystanie z generatora not księgowych, udostępnionego nieodpłatnie przez Flobo – autorską aplikację do obsługi należności, która wyposażona jest również w skuteczny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Top