Jak często należy wykonywać badania operatorów

Chcesz dowiedzieć się, jak zamówić badania operatorów Bielsko Biała? Nie zwlekaj! Koniecznie skieruj się na www.badaniabielsko.pl

Do pracy w różnego typu zawodach potrzebne są właściwe uwarunkowania psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy kandydat je posiada, wykonuje się specjalistyczne testy. By je wykonać, musimy wybrać się do pracowni psychologicznej, a na ich charakter w dużym stopniu wpływa rodzaj profesji, w jakiej chce pracować badany. Odmienne testy wykonywane są dla sędziów, odmienne zaś dla operatorów suwnic czy wózków widłowych. Jak nietrudno stwierdzić, te ostatnie badania okazują się zlecane dużo częściej. Warto więc napisać kilka słów o tym, jak one przebiegają, jakie akty prawne regulują ich charakter oraz jakie predyspozycje są w ich czasie najważniejsze.

Badania operatorów – o czym musimy pamiętać?

Częstość przeprowadzania i rodzaj badań operatorów wózków widłowych oraz pozostałych pojazdów stosowanych w przemyśle reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów powinny być przeprowadzane co trzy albo cztery lata, poza osobami po 50 roku życia – ci są zobowiązani do wykonywania testów co 24 miesiące. Powinniśmy jednak nie zapominać, że przebieg testów może zostać zmieniony, jeżeli wykonujący je specjalista uzna, iż niezbędne są inne testy lub poszczególne części okażą się w konkretnym wypadku niepotrzebne.

Badania operatorów – na co być gotowym?

Pierwszym etapem badań operatorów jest badanie osobowości, mające zwykle postać papierowego testu oraz test sprawdzający inteligencję. Potem przeprowadzane są badania na szybkość reakcji, opierające się zazwyczaj na wciśnięciu właściwego przycisku po zapaleniu diody oraz sprawdzeniu, czy kandydat potrafi odpowiednio szybko zahamować. Badania operatorów to także testy możliwości postrzegania odległości i wzorku – te ostatnie zazwyczaj przeprowadzane są w ciemni i z zastosowaniem stereometru.

Dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Top