Kierunek przekładu, trudność tekstu – co wpływa na cenę przekładu?

Porządna porcja informacji o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego. Zobacz koniecznie!

Dzięki otwarciu się Polski na rynki z całego świata wzrósł popyt na usługi translatorskie. Każdego dnia tłumacze sporządzają tysiące poświadczonych i zwykłych przekładów na mniej lub bardziej znane języki, zarówno na zlecenie klientów indywidualnych, jak i najrozmaitszych firm.

Pomimo, że online bez trudu da się wyszperać darmowe platformy oferujące translację, długo jeszcze nie dorównają one profesjonalnym tłumaczom, gdyż skorzystanie z ich pomocy jest często koniecznością, przykładowo jeżeli musimy donieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach próbujemy z grubsza oszacować koszt tłumaczenia. Co zatem wpływa na cenę przekładu?

Termin wykonania, język, stopień skomplikowania tłumaczenia – to wpływa na finalny koszt usługi

Na to ile docelowo będzie kosztował cię przekład dokumentu wpływ mają przytoczone niżej czynniki:
1. Język, z którego lub na który chcemy przetłumaczyć dokument. Przekład z szeroko znanych języków romańskich (hiszpański, francuski) albo germańskich (niemiecki, niderlandzki) będzie zazwyczaj tańszy niż translacja z mniej modnych wśród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi ukraińskiego, rosyjskiego, bułgarskiego) bądź wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Translacja z innego języka na język polski jest generalnie o wiele tańsza aniżeli przekład w drugą stroną.
3. Poziom skomplikowania tłumaczenia lub tematyka dokumentu. Translacja opracowań medycznych, prac akademickich bądź kontraktów handlowych kosztuje więcej, dlatego że tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki reprezentatywnej dla danej specjalizacji, lecz również stosowną wiedzę, by właściwie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia przy przekładzie karygodnych pomyłek.
4. Termin ukończenia przekładu. Jak przy każdej usłudze, gdy zamawiamy coś “na już” powinniśmy przygotować portfel na większy wydatek.

Dlaczego tłumaczenie uwierzytelnione to większy koszt?

Trzeba nadmienić, iż tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów jak przykładowo prawo jazdy bądź dokumenty szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie uczestnictwa w kursie), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym nadaje mu niepowtarzalny numer identyfikacyjny oraz oznacza czy tłumaczenie wykonano z odpisu, kopii lub oryginału. Tłumacze przysięgli z reguły posiadają sztywny cennik za translację popularnych dokumentów oraz świadectw, z kolei w razie potrzeby wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się co do zasady od objętości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu zwykłym – 1800 znaków.

Dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Top