Komu powierzyć hydroizolację budynku i dlaczego to ważne?

Podczas budowy dowolnego obiektu, bez względu na to czy jest to dom jednorodzinny czy biurowiec, już na etapie planowania trzeba zadbać o poprawne zabezpieczenie budynku przed wilgocią. Woda, która z czasem może przedostać się do nieprawidłowo bądź w ogóle niezabezpieczonych ścian obniży ich solidność i zdolność do izolacji cieplnej, a także doprowadzić do rozkwitu chorobotwórczych grzybów oraz pleśni.

Które fragmenty budowli powinno się zabezpieczyć hydroizolacją?

Do głównych elementów, jakie należy zabezpieczyć przed wilgocią należą zwłaszcza fundamenty, dachy, balkony, piwnice i tarasy zielone, a więc te części konstrukcji, które mają bezpośredni kontakt z opadami atmosferycznymi albo wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu powinna być poprzedzona szczegółową ekspertyzą i konsultacją z zawodowcami, którzy wskażą, jakie elementy wymagają zabezpieczenia przed wodą i jakiej technologii należy użyć w odniesieniu do danych segmentów budynku. Przykładowo, na ścianie fundamentowej z betonu tworzy się izolację przeciwwodną, nanosząc na nią powłokę uszczelniającej wyprawy cementowej (preferowanie od środka i z zewnątrz), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W solidnych ścianach z dziurawki, pustaka wypalanego czy cegły rekomenduje się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wilgoci. Natomiast tarasy zielone hydroizoluje się wielowarstwowo, mając na uwadze to, żeby każda warstwa posiadała spadek przeciwdziałający gromadzeniu się wody pomiędzy nimi i odprowadzający ją do kanału. W podobny sposób hydrolizuje się także balkony.

Hydroizolacja – komu ją zlecić?

Istotne jest, aby planowanie hydroizolacji, polecić profesjonalnej ekipie, mającej wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu prac hydroizolacyjnych. Generalni wykonawcy, inwestorzy i deweloperzy skorzystają na współpracy ze zawodowcami w czasie prac związanych z hydroizolacją stropów i tarasów zielonych, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budowli w systemie „białej wanny”, a także montażem węży iniekcyjnych, taśm PVC, uszczelek pęczniejących czy taśm dylatacyjnych. Z kolei na zamówienie zarządców ukończonych już budynków zespół ekspertów od hydroizolacji zajmie się między innymi naprawą, uszczelnieniem i inwentaryzacją przecieków wody, naprawą balkonów i tarasów, wzmocnieniem gruntów pod fundamentami czy uszczelnieniem podszybii windowych.

Top