Osuszanie po zalaniu zleć ekipie specjalistów

Nawet jeśli budowla ustawiony jest na terenie, gdzie wody gruntowe przebiegają dość nisko, niewykluczone jest ryzyko, że z biegiem czasu mury będzie penetrować woda. Może się to wydarzyć też niespodziewanie z powodu podtopienia bądź w wyniku zalania przez nieszczelną instalację hydrauliczną, a czasem pojawienie się wilgoci następuje stopniowo na skutek źle wykonanej lub uszkodzonej hydroizolacji ścian.

Osuszanie fundamentów – najpierw ustalenie przyczyn

Zawilgocenie ścian nie oznacza od razu, że budowla nie nadaje się do zamieszkania. Przede wszystkim należy zacząć od sprawdzenia przyczyn tworzenia się wilgotnych zacieków. W pomieszczeniach takich jak łazienki, niewietrzone piwnice czy kuchnie pojawiająca się na murach pleśń jest częściej wynikiem przecieków z uszkodzonego dachu albo tarasu lub skraplania się pary wodnej. Takie przypadki wymagają użycia jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia stosownej wentylacji w pomieszczeniach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, zastosowania poziomych blokad przeciwwilgociowych bądź powłok paroszczelnych. Niestety na obszarach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i penetrują fundamenty oraz mury budynków lub gdy doszło do zalania na skutek powodzi (ewentualnie intensywnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian stanowi już zadanie dla zawodowców z zakresu hydroizolacji.

Metody osuszania ścian

Profesjonaliści, którzy posiadają ogromne doświadczenie w osuszaniu murów zarówno budynków mieszkalnych, jak i użytkowych, rozpoczynają swoją pracę od analizy źródła zawilgocenia i stanu podmokłych ścian. Stanowi to bazę do wybrania najlepszych metod i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie budowli ceglanej, której tynki puchną i wykruszają się, a na murach pojawiają się zacieki, zapewne spowodowane jest kapilarnym penetrowaniem wody przez ściany. Po nieizolowanych murach z cegły woda pnie się wzwyż – czasami nawet na kilka metrów. Zdarza się to często, w szczególności w starych budynkach, jakkolwiek można na to zaradzić przywracając hydroizolację poziomą ścian, która powstrzyma podnoszenie się wody ku górze. Kolejnym krokiem, rzecz jasna po odpowiednim przygotowaniu murów, jest pozbycie się grzybów i pleśni oraz wykonanie izolacji pionowej.

Sprawne osuszenie ścian wymaga nieraz przywróceniu hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem kompetentnego zespołu jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej części ścian fundamentowych, usunięcie zniszczonej mat bentonitowych, papy termozgrzewalnej bądź izolacji bitumicznej, a następnie naniesienie izolacji pionowej elastycznej lub mineralnej. Częstokroć potrzebne będzie także odnowienie łączenia izolacji ścian z izolacją pozostałych elementów budowli, jak przepusty rur, przepusty kabli oraz płyty żelbetowe posadzkowe.

Top