Warsztaty z ochrony danych osobowych – czemu są tak ważne?

Podstawowym prawnym aktem w Polsce, jaki dotyczył kwestii danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, jaka weszła w życie w 1997. Również dziś definiuje ona ten termin i omawia, jak należy ich używać. Według ustawy dane osobowe to wszystkie dane, jakie pozwalają na zidentyfikowanie konkretnego człowieka bez skomplikowanych wysiłków. Do danych osobowych zaliczyć możemy więc adres, numer PESEL czy imiona i nazwisko, lecz też tak zwane dane wrażliwe – na przykład informacje o religii, ewentualnych wyrokach oraz stanie zdrowia. O ich ochronę warto zadbać tym bardziej, iż dzięki nowym technologiom ich zdobycie oraz wykorzystanie okazuje się naprawdę łatwe.

Szkolenie z ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw

Dane osobowe posiadają wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa. Niektóre dysponują tylko danymi ich współpracowników, pozostałe zaś uzyskują dojście również do danych kontrahentów. We wszystkich przypadkach pracownicy, którzy się z nimi stykają powinni ukończyć specjalne szkolenie z ochrony danych osobowych, dzięki któremu dowiedzą się, jak zapewnić im ochronę. Jest to bardzo ważne, bowiem po stwierdzeniu nieprawidłowości Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może zasądzić poważne kary – nie tylko pieniężne, lecz w najcięższych przypadkach również więzienia.

Na czym opiera się kurs z ochrony danych osobowych?

Szkolenie z ochrony danych osobowych jest adresowane do wszelkich pracowników zarządzających tego rodzaju danymi – są to między innymi specjaliści z archiwów, kadr lub do spraw rekrutacji. W jego koszty wliczone są również materiały dydaktyczne, dzięki którym uczestnicy łatwiej przyswoją wiedzę. Po zakończeniu kursu, podczas którego dowiedzą się, jak zapewnić ochronę informacji, uczestnicy dostają właściwe certyfikaty. Kursy z ochrony danych osobowych nie zajmują wiele czasu – zazwyczaj zamykane są w tym samym dniu.

Top