Zadbaj o rozwój pracowników – to korzyść dla całej firmy!

W tym miejscu odnajdziesz szczegółowe informacje na temat rozwoju kompetencji pracowników.

Coraz więcej pracodawców dostrzega, że rozwój pracowników w ogromnym stopniu wpływa na sukces całej firmy. Zaangażowana załoga zaopatrzona w szeroki arsenał umiejętności miękkich to główny fundament każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój kompetencji pracowników – odkryj skryte możliwości swojego zespołu

Audyt personalny pracowników umożliwiający weryfikację ich indywidualnych kwalifikacji i uwarunkowań może pomóc właścicielowi firmy w budowaniu zespołu, który będzie przygotowany na najtrudniejsze wyzwania. Za pomocą sesji AC/DC zrealizowanej przez wykwalifikowanego doradcę zawodowego można odkryć, kto z zatrudnionych wykazuje umiejętności przywódcze i zostanie odpowiednim przełożonym zespołu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być wykonywane rozmaitymi metodami – np. w postaci sesji indywidualnych oraz grupowych. W trakcie audytów z zatrudnionymi wykorzystywane są skuteczne techniki szkoleń, jak np. case study (studium przypadku), symulacje, zadania w grupach oraz wywiady. Przy ich użyciu można odkryć pełne możliwości zespołu i wspomóc rozwój pracowników. Po zakończeniu sesji AC/DC można kontynuować działania z załogą w formie coachingu.

Jak przebiegają sesje AC/DC i rozwój pracowników?

Rzetelny audyt jest rozdzielona na kilka etapów. Na wstępie wychodzi się od analizy kompetencji niezbędnych do wypełniania danej funkcji w przedsiębiorstwu. W kolejnym etapie audytor wybiera narzędzia, które zostaną wykorzystywane w trakcie sesji. Dalszym stadium jest powiadomienie o celach sesji i tego, co chce się dzięki niej osiągnąć. Równie ważne jest też otoczenie, w którym zostaną prowadzone sesje z zespołem – musi ono dawać komfort, który pomoże spełnić założenia audytu. Sama sesja AC/DC (grupowa lub indywidualna) jest przeprowadzana przez doświadczonych coachów z wykształceniem psychologicznym. Czas trwania sesji wynosi od 4 do 6 godzin. Po jej zakończeniu Klient otrzymuje drobiazgowy, indywidualny raport, w którym znajduje się analiza kompetencji audytowanych członków zespołu, wyliczone są ich silne strony i podane są informacje, jak powinien być prowadzony następną fazę rozwoju pracowników. Audyt AC/DC wieńczy feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]

Top