Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Kliknij tu po więcej informacji o kontenery produkcja

Część odpadów nie powinno być wyrzucanych do koszy na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są wytwarzane w czasie różnych prac budowlanych i remontów, jak również odpadów industrialnych. Należy je transportować do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych przypadkach mogą jednak wyniknąć trudności związane z składowaniem oraz przewozem odpadów. Aby ich uniknąć, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – typy

Najprostsze kontenery otwarte są dopasowane do składowania i przewozu opakowań, gruzu, starych mebli i podobnych odpadów. Poza tym w użyciu są także kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak trociny, granulaty bądź wióry metalowe. Ich załadunek ułatwia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla firm budowlanych i ekip sprzątających

Adresatami oferty producentów kontenerów stalowych są rozmaite podmioty. Pośród nich można wymienić m.in. ekipy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem pomieszczeń, przedsiębiorstwa budowlane, jak również wszelkiego rodzaju zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się podmioty świadczące usługi wywózki gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Udostępniają je one swoim klientom, a po zapełnieniu przewożą do punktu legalnego ich przechowywania lub utylizacji.

Dane adresowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]

Top